آدرس سالن
 

آدرس سالن

 

مشهد – سید رضی 

 

سید رضی  ۵۰ (دانش آموز ۴۱)

 

بعد از چهار راه دوم- پلاک ۳۷۴

 

سالن زیبائی و آرایشگاه گل آرا

 

_Z8A2000 b